• 0 Nezaměstnanost

  0.00 z 0 Hlasů

  NEZAMĚSTNANOSTPráce je důležitý výrobní faktor a otázkou nezaměstnanosti se stát velmi hluboce zabývá. Nezaměstnanost je důležitým činitelem ekonomiky státu. Na trhu práce mohou existovat následující situace:1) Rovnovážný stavPoptávka a nabídka se rovnají. Jedná se o ideální stav. Pracují všichni, co pracovat chtějí a firmy nakoupí tolik práce, kolik poptávají při dané mzdě.2) Převis poptávkyPoptávka převažuje nad nabídkou. Poptávku zde představují firmy, které by koupily více práce, ale za nižší mzdy. Strana nabídky nemá o takovou práci zájem, a tak se firmy musí uchýlit k tomu, že najímají zahraniční dělníky, kteří jsou ochotni pracovat i za tak malé mzdy. Druhým řešením je zvýšení produktivity stávajících zaměstnanců a zvýšení jejich mzdy.3) Převis nabídkyNabídka převažuje nad poptávkou. Nabídku představují domácnosti, které jsou ochotny pracovat, ale strana poptávky o ně nemá zájem. Také se stává, že firma vyžaduje konkrétní pracovníky pro specifickou práci a ty nemůže sehnat. Tak nemůže zaměstnat jen tak někoho. V tomto případě vzniká NEZAMĚSTNANOST.Nezaměstnanost můžeme mít dobrovolnou a nedobrovolnou.Dobrovolná nezaměstnanost znamená, že lidé mají pracovní sílu, ale nemají potřebu pracovat. Tito lidé mají většinou našetřeno, mají kapitál v bankách, žijí z úroku a pracovat nemusí.Nedobrovolná nezaměstnanost vzniká, když mají lidé pracovní sílu, chtějí pracovat, ale nemohou najít odpovídající práci. Často k této situaci dochází, když zaměstnavatelé snižují počty zaměstnanců, chtějí ušetřit mzdové náklady, ruší provozy nebo zaměstnavatel zkrachoval.Členit můžeme nezaměstnanost také podle její příčiny. Dělí se na:a) FrikčníZaměstnanci nejsou spokojeni se svou prací, dávají výpověď a hledají práci jinou, vhodnější. Jedná se o přirozený a krátkodobý stav a na hospodářství má pozitivní vliv.b) StrukturálníNěkterá odvětví se dostávají do útlumu a lidé tak přicházejí o práci. Naopak některá odvětví expandují a zaměstnance hledají. Je důležitá rekvalifikace zaměstnanců, aby mohli práci v nových odvětvích vykonávat.c) CyklickáTa vyplývá z vývoje ekonomiky v hospodářských cyklech. K nárůstu dochází hlavně v období krize a nabídka práce převyšuje nad její poptávkou.Ukazatelem nezaměstnanosti je tzv. míra nezaměstnanosti. Tu počítá ministerstvo práce a sociálních věcí a česky statistický úřad prostřednictvím úřadu práce a šetřením v terénu.Vzorec: nedobrovolně nezaměstnaní/aktivně ekonomicky činné obyvatelstvo * 100(%)Subjekty řešící nezaměstnanost jsou stát, zaměstnanci a firmy. Stát má několik způsobů řešení nezaměstnanosti. Může sám zaměstnávat zaměstnance (policie, armáda). Stát také vyplácí podpory nezaměstnanosti a formou dotací podporuje tvorbu nových pracovních míst a rekvalifikací. Zaměstnanci zase chtějí co nejmenší nezaměstnanost a zastupují je odborové svazy, které vyjednávají podmínky se zaměstnavatelem. U firem pak může řešit nezaměstnanost hospodářská komora, agrární komora a jiné svazy.

 • 0 Kdo musí podat daňové přiznání za rok 2018 a jak na to?

  5.00 z 1 Hlasů

  Pomalu, ale jistě se začíná blížit termín podání daňového přiznání za rok 2018. Tato povinnost se netýká jen živnostníků, ale samozřejmě i běžných zaměstnanců. V tomto roce je nutné vyplněný formulář odevzdat nejpozději 3. dubna. Kdo musí daňové přiznání podávat a jakou má mít podobu? Za koho daňové přiznání podává zaměstnavatel?   Kdo daňové přiznání podává? Ze zákona samozřejmě daňové přiznání podávají živnostníci a dále osoby, které podnikají na vedlejší pracovní poměr. V ojedinělých případech si sami podávají daňové přiznání i osoby zaměstnané, které nesplňují podmínky pro to, aby za ně roční zúčtování provedl zaměstnavatel. V praxi to vypadá tak, že pokud jste za rok 2018 prošli více zaměstnáními současně či jste byli v evidenci úřadu práce, tak si budete muset toto přiznání podat k místnímu finančnímu úřadu sami. Zaměstnavatel za Vás roční zúčtování může provést pouze v případě, kdy jste u něho pracovali po celý rok a neměli jste jiný vedlejší příjem. Dále také v případě, že jste během roku měli více zaměstnání, která na sebe navazovala a nepřekrývala se.   Jak správně daňové přiznání podat? Daňové přiznání za rok 2018 lze podat několika způsoby. Tím prvním je vyplnění klasického papírového formuláře pro přiznání k dani z příjmů fyzických osob, který si můžete vyzvednout na každém finančním úřadu či ho vytisknout z internetových stránek Finanční správy, kde si ho můžete rovnou i vyplnit. Dalším způsobem je elektronické podání, kdy se formulář vyplní přímo na internetových stránkách Finanční správy a odešle se prostřednictvím přihlášení přes datovou schránku. V počítači vyplněný či naskenovaný formulář lze samozřejmě odeslat i jako přílohu v datové schránce. Pokud jako fyzická osoba vlastníte datovou schránku, máte ze zákona povinnost daňové přiznání za rok 2018 podat elektronicky (V opačném případě se vystavujete riziku udělení pokuty.).   Jaké doklady je třeba k daňovému přiznání doložit? Jako zaměstnanci budete k přiznání z dani z příjmů fyzických osob dokládá potvrzení o zdanitelných příjmech od všech zaměstnavatelů, u kterých jste v roce 2018 byli zaměstnáni. V případě studia se samozřejmě dokládá i potvrzení. To samé platí i pokud máte úlevy na dani. V daňovém přiznání lze od základu daně odečíst např. úroky z hypotéky, penzijní připojištění. Nějakou tu výhodu můžete získat i za odběry krve, kostní dřeně či za dary.

 • 0 Kapitálové životní pojištění, investice vedoucí k velkým ziskům?

  0.00 z 0 Hlasů

  Kapitálové životní pojištění je v současnosti velmi vyhledávanou komoditou na českém pojišťovacím trhu. Jedná se totiž o příjemnou kombinaci pojištění a spoření. A navíc, pokud začnete spořit včas (to znamená zhruba kolem třiceti let věku), můžete si přijít i na solidní peníze. Finance, které zaplatíte pojišťovně, jsou vlastně laicky řečeno rozdělovány do dvou položek. Jednou z nich je samotná pojistka pro případ náhlého úmrtí, druhou z nich je pak částka určená ke spoření. V případě, že se dožijete doby, na kterou je pojišťovací smlouva podepsána, pojišťovna vám pak vyplatí kapitálovou hodnotu (jinými slovy - zisk) pojištění. I v případě, že vás postihne náhlá smrt, dočká se vaše rodina slušného finančního zabezpečení. Nevýhodou v případě kapitálového životního pojištění je ten fakt, že pojišťovna de facto investuje finanční prostředky za vás a nemůžete tedy o této záležitosti nijak spolurozhodovat. V případě investičního pojištění je to něco jiného, ale zase si nesete následky vzniklé malými nebo žádnými výnosy sami za sebe. Kromě toho si můžete pojistnou sumu odečíst od základu daně z příjmů, ročně to může znamenat klidně i dvanáct tisíc korun. Doby kapitálového pojištění, při kterém jste měli možnost získat výnos až kolem čtyř procent, jsou v tuto chvíli minulostí. Na trhu není moc pojišťoven, které vám nabídnou alespoň polovinu této částky. Ale i přesto se kapitálové životní pojištění nepochybně vyplatí. Nabídne vám totiž lepší zhodnocení než na obyčejném spořícím účtu. Jedná se ve vašem případě o zbytečnost nebo může být kapitálová životní pojistka velmi účelná a vhodná? Především byste měli vědět to, že státní podpora je podobná jako u penzijního připojištění. Jinými slovy přesně nula korun, nicméně je zde stále možnost část vložených finančních prostředků odečíst ze základu daně. Nepochybnou výhodou KŽP je garantovaná pojistná částka pro jakýkoliv případ, nevýhodou je pak to, že nemůže libovolně měnit nastavené pojištění jako v případě jiných pojišťovacích produktů na českém trhu. Je to pro vás vyhovující nebo se porozhlédnete po něčem jiném? Rozhodnutí je na vás. Jedná se ve většině případů o velmi dlouhodobý produkt. Pokud totiž chcete, abyste měli z celého podniku nějaký výnos, podepište smlouvu na minimálně deset roků, ideálně však na dobu celé jedné lidské generace. Nemusíte se bát, obvykle jste v rámci smlouvy i pojištěni proti riziku nešťastné události a následné neschopnosti platit pojistku. Kapitálové životní pojištění se na českém pojišťovacím trhu skrývá pod mnoha názvy, někdy jde o soukromé důchodové pojištění, jindy se honosí titulem svatební pojištění. V podstatě jde ale vždy o totéž. Investice je bezriziková, v potaz ale musíme vzít hlavně inflaci, kterou bohužel nejde předvídat dopředu. Během posledních let ale meziročně stoupají ceny o dvě až tři procenta...  

 • 0 Rychlo-půjčka“ – rychlá záchrana

  0.00 z 0 Hlasů

  V době předvánoční nejedna domácnost řeší finanční stránku. Nákupy dárků, dekorací, pohoštění pro rodinu a návštěvy nám prohloubí peněženky a konta do závratných hlubin. Ač se snažíme plánovat a šetřit sebevíc, občas nám do měsíčního schématu „připlují“ věci, se kterými úplně nepočítáme. Nenadálé výdaje v podobě školních potřeb, rozbité pračky, nepojízdného auta – i to jsou nástrahy, které na nás škodolibě číhají. Většinou se ozvou v ten nepravý čas, kdy nám do výplaty zbývá skutečně pár stokorun. Jak z toho ven a zbytečně se nezadlužit? Lidově řečeno „nezadělat“ na problém? Na trhu máme na výběr z mnoha bankovních i nebankovních institucí, které nám mohou poskytnout finanční obnos na úrok. První krok, který uděláte je rozmyslet si, jak velkou částku si budete půjčovat. Vždy udělejte raději krok zpět a odpusťte si věci, které skutečně kupovat nemusíte. Jak se říká dvakrát měř, jednou řež. Použijte internetové srovnávače, poradí a posoudí nejlepší výběr banky pro Vás. Spočítejte si předem částku, kterou zaplatíte na úrocích. Mnoho poskytovatelů půjček sází na nesoustředěnost žadatelů při podepisování smlouvy. Úroky, respektive celá půjčka by Vás mohla přijít dost draho. Vodítkem může být i to, čím nižší RPSN, tím je úvěr pro Vás výhodnější. Pohlídejte se si dobu splátek i jejich výši. Dávejte pozor na líbivé reklamy, vždy si ověřte podmínky, za kterých je půjčka poskytována. Zjistěte si recenze poskytovatele půjčky, mnohé Vám usnadní ve výběru. K dispozici jsou i online služby e-půjček, vše vyřídíte z pohodlí domova. Mějte na paměti, půjčky jsou brány do pekel. Ať chceme nebo ne. Vždy pečlivě plánujte Vaše finanční výlohy. Pokud je to nutné, obraťte se na finančního poradce. Jistě Vám nabídne tu nejschůdnější a nejméně bolestnou cestu. Učený z nebe nespadl, proto se nebraňte pomoci. Hodně štěstí a finanční nezávislosti.

 • 0 Výkup kovů: Český způsob jak se dostat k financím

  0.00 z 0 Hlasů

  Výkup kovů funguje téměř v každé zemi, ovšem ne v každé zemi jsou výkupny zneužívány tak jako u nás. V České republice se každý rok eviduje více a více případů, kdy jsou odcizovány věci takového charakteru, kdy by se neměly ve výkupnách nacházet. Každý den se ocitne stále více lidí bez finančních prostředků a výkup kovů se zdá jako jediná rychlá možnost, jak přijít na krátkou chvíli k penězům. Tento trend je dlouho populární mezi bezdomovci, kteří si díky výkupu kovů zajistí základní finanční prostředky na stravování. Dokonce i samotné sběrny jim mnohdy poskytují dvoukoláky, díky kterým mohou snadněji přinášet nové věci do sběru. Po novelizacích zákona byly podmínky sběren velmi zpřísněny, ovšem ani toto není překážkou a tak z ulic mizí kanály, kovové rohožky, části laviček, značky, okapy, vrata a kabely. Z hlediska výkupní ceny je pro zloděje nejvýhodnější měď. Hliník i železo výrazně zaostávají a tak není zlodějům cizí vytrhnout kabely přímo ze zdí, z lamp veřejného osvětlení nebo je dokonce vykopat ze země. Každý rok takto vzniknou škody v řádech milionů korun, ale samotní zloději si přijdou pouze na drobný obnos. Pro běžného českého občana nabízí sběrny kovů pouze občasnou příležitost jak si přilepšit. Úplný konec sběren Podle vlády by bylo vhodné sběrny kovů zcela zrušit a tak se připravil návrh, který by zapříčinil to, že by jsme za odvezený kov do sběren nedostali ani korunu. Do sběren by tak vozili kovový šrot pouze ti, kteří by ho vnímali jako překážku na svém pozemku. Tento návrh zákona by mohl znamenat také velký problém z toho důvodu, že se každý rok vyčistí z ulic velké množství kovového odpadu. Po novele zákona by se o takový odpad už nikdo nezajímal. Návrh zákona má tedy velké množství příznivců i odpůrců.

 • 0 Podomní prodej je stále na vrcholu

  0.00 z 0 Hlasů

  Podomní prodej obchodní zástupce ještě neomrzel, a to i přes to, že dle zákona je u nás zakázaný. Pro obchodní zástupce je tento podvodný tah na branku nejjednodušší cestou, jak získat klienta. Přes telefon mají lidé možnost ho ve vteřině položit, ovšem u dveří bytu nebo domu už je to horší. Ano, jediná z možností se nabízí zavření dveří, ale to vám u otravných prodejců moc nepomůže. Podomní prodej energií tak stále zůstává na vrcholu denního pořádku. Podomní prodej energií rozhodně neustupuje Nejčastějšími obětmi se stávají důvěřiví senioři, kterým prodejci namluví, že jsou stávající dodavatelé a přichází s novými smlouvami. Prodejci se v této oblasti vyskytují denně a není se tedy čemu divit, že dokážou člověka jednoduše přesvědčit na svoji stranu. V některých společnost jsou na tento typ prodeje pravděpodobně školení. Pokud byste u svých dveří narazili na prodejce, který by vám takto nabízel podpis nové smlouvy, rozhodně ho odmítněte. Jak již bylo řečeno, prodejce to bude zkoušet pomocí různých triků. Ať už vám namluví cokoliv, s největší pravděpodobností vám neříká pravdu. Jde mu pouze o uzavření obchodu. Podpis nevýhodné smlouvy by se vám v budoucnu příliš nevyplatil. Jestliže už přemýšlíte o změně dodavatelé energií, rozhodně to nedělejte touto formou. Obchodní zástupci při podomním prodeji budou na vás maximálně naléhat, abyste jeho smlouvu podepsali. Z jeho úst uslyšíte prodejní argumenty, kterým bohužel většina lidi podlehne. Musíte se naučit říkat NE! Dnes existují seriózní společnosti, navíc trh nabízí i možnost online srovnání energetických služeb. Smlouvu jsem mezi dveřmi podepsal, co teď? Narazili jste na tento článek až teď, ale už jste podepsali nevýhodnou smlouvu? Nemusíte panikařit, od smlouvy máte možnost ze zákona odstoupit do 14 dnů od jejího podpisu. Při odstoupení smlouvy možná uslyšíte další triky, kterými to prodejci budou zkoušet vyžehlit. Tady už v žádném případě nepodléhejte.

 • 0 Nebankovní půjčka není strašák

  0.00 z 0 Hlasů

  Kolem nebankovních půjček a úvěrů existuje celá řada mýtů a polopravd. Ty však mohou být v celé řadě případů lepší volba než půjčka formou kontokorentu k bankovnímu účtu. Představme si jejich výhody.   Rizika spojená s kontokorentním úvěrem Běžnou praxí je, že mají klienti k bankovnímu účtu sjednán i povolený debet. To znamená, že pokud nemají aktuálně k dispozici vlastní finanční prostředky, mohou sáhnout po libovolně vysoké částce až do maximální výše limitu. Ke konci měsíce musí vždy zaplatit alespoň úroky a jednou za rok je třeba zaplatit úvěr v plné výši. Úroková sazba z půjčené částky se pohybuje okolo dvaceti procent, záleží na konkrétní bance. Může být i vyšší. S placením úroků na konci měsíce je vždy velký problém. Úrok platíte z aktuální dlužné částky a počítá se za každý den. Výše vypůjčené hotovosti se vždy mění a pro klienty je problematické spočítat si přesnou částku zaplacených úroků na konci měsíce. Jinými slovy to znamená, že nikdy nevíte, kolik vám bude ke konci měsíce strženo z bankovního účtu. Necháte si na bankovním účtu určitou rezervu, ta ale nebude stačit. Co se děje dál? Zaplatíte vysokou pokutu a jste okamžitě vedeni v bankovních záznamech jako rizikoví. Pokud konec měsíce vychází na den státního svátku nebo víkendu nemáte možnost dlužnou částku vyrovnat. I za několik let vám banka může odmítnout poskytnout úvěr na základě takového záznamu.     Levnější varianta než kontokorentní úvěr V nelehkém konkurenčním boji s bankovními ústavy se musely prosadit i nebankovní poskytovatelé půjček. Jak mohou v boji s bankovními ústavy vítězit? Jedině tak, že nabídnou příznivé podmínky pro klienty! S nebankovní půjčkou budete vždy vědět, kolik zaplatíte. Už při sjednání úvěrové smlouvy, budete znát celkovou výši nákladů. Zpravidla můžete úvěr splatit dříve bez sankcí a pravidelná splátka je stanovena na přesnou částku. Den splatnosti je volen tak, aby nevycházel na víkend nebo na den státního svátku a vy se neocitli v situaci, kdy musíte hradit penále. Velkou výhodou nebankovních půjček je však to, že nabízejí první půjčku pro nové klienty zcela zdarma. Proč byste měli platit úroky na kontokorentním úvěru, když nemusíte? Rychlost vyřízení půjčky se pohybuje v řádu několika hodin a vše si můžete sjednat doma přes internet. Zkuste to jednou jinak, zkuste nebankovního poskytovatele a využijte výhody první půjčky zdarma.   Co umí nebankovní půjčka: rychlé vyřízení žádosti, expresní výplatu peněz na bankovní účet, zpravidla první půjčku bez poplatků, možnost navýšení limitu půjčených peněz po řádném zaplacení, přesná výše splátky ve stanovený den.   Při výběru nebankovní půjčky vám pomohou i srovnávače půjček a kalkulačky.

 • 0 Daň z nemovitosti: Nezapomeňte na její platbu do konce května 2018!

  0.00 z 0 Hlasů

  Tak, jako každý rok, pokud vlastníte nějakou nemovitost nebo pozemek, přistála ve vaší schránce složenka sloužící k úhradě daně z nemovitosti. Minulý týden bylo zahájeno jejich rozesílání, a nám tak vzniká povinnost je do konce května 2018 uhradit. Jejich rozesílání probíhalo postupně, a to hlavně z důvodu, aby nedocházelo k tvorbě front na jednotlivých místních poštách. Pojďme se blíže podívat, co o této dani víme a jak se vypočítává.  Co bychom měli vědět? Daň z nemovitých věcí, též známá také jako daň z nemovitosti, spadá mezi majetkové daně a vlastníci nemovitostí a pozemků jsou nuceni ji každý rok hradit. Tato daň je známá několika odlišnosti, a to platbou předem a podáním daňového přiznání, které se uskutečňuje pouze jedenkrát při jejím nabytí novým majitelem a následující roky jsou její majitelé pouze vyzýváni k jejímu uhrazení. Celkové zajištění této daně spadá do kompetencí jednotlivých finančních úřadů. A její úhradu jsme nuceni vykonat do 31. května 2018. Výpočet daně Při výpočtu daně z nemovitých věcí se vychází z výměry pozemku, u staveb ze zastavěné plochy a počtu podlaží. Též se zohledňuje, o jaký druh pozemku nebo stavby jde. Platba daně z nemovitosti zůstává při zemi a nemusíte se bát, že by vás snad zruinovala. Daň z nemovitosti vs. Daň z nabytí nemovitosti Častokrát se můžeme setkat se zaměňováním těchto dvou daní. Nenechte se zmýlit. Jedná se o dvě odlišné daně! Daň z nabytí nemovitosti se hradí pouze jednorázově po koupi nemovitosti, kde je výše daně stanovena na 4 % z kupní ceny nemovitosti, popřípadě z odhadní ceny nemovitosti, pokud je vyšší než kupní cena. Současně s tím však musíme stále počítat i s platbou daně z nemovitosti, která se pravidelně hradí každý rok.   Názorný příklad Koupili jste si v prosinci 2017 dům. Na začátku roku 2018 jste podali daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a k dani z nemovitosti, následně jste byli vyzváni k úhradě daně z nabytí nemovitosti, která činí ona 4 % z kupní, popřípadě odhadní ceny nemovitosti, jak jsme uváděli výše. A posléze musíte též uhradit daň z nemovitosti, která vám byla vypočítána na základě druhu nemovitosti či pozemku a jeho výměře, kterou budete platit každý rok.

 • 0 Zavedení eura v České republice - výhody a rizika

  0.00 z 0 Hlasů

  Zavedení eura v České republice je akt, který je určitou částí obyvatelstva odsuzován, jako cesta ke ztrátě národní identity a ostatními považován za dobré rozhodnutí. K přijetí této měny jsme se jako stát zavázali již při samotném vstupu do evropské unie a podepsáním smlouvy. Proč však stále užíváme naší národní měnu? Důvod je jednoduchý. Naše země pomalu a jistě připravuje půdu pro euro, avšak změny jsou prováděny postupně, aby zavedení nemělo tvrdé dopady, ať už na obyčejné pracující obyvatelstvo nebo vrstvu podnikatelů, ale i ostatní. Ačkoli se zdá, že je Česká republika již plně připravena a plní všechny potřebné podmínky, přijetí eura je stále odsouváno. Dalším důležitou informací, kterou je třeba v této souvislosti zmínit je evropská dluhová krize. Jedná  se o další důvod, který straší velkou část obyvatel. Proč bychom měli  euru otevřít dveře? E- shopy Jednoduše tím zároveň otevřeme dveře celé Evropě. Obchody budou snazší, a tím pádem u mnoha produktů půjde cena dolů. Pokud například nakupujete v zahraničních e-shopech, bude pro vás platba jednodušší. Banky si nebudou účtovat poplatky za převod měny, a tudíž se nákup vyplatí. Pohodlnost Jednou provždy skončí přepočítávání měn a nepohodlná orientace v kurzech. Úspory Vaše úspory najdou své místo a nemusíte se bát, že by ztratili na hodnotě. V nabídce bude více věrohodných možností, které vás nepřipraví o finance kvůli nevýhodnému kurzu. Velké podniky Podnikatelům přinese změna snad největší ovoce. V současné době při obchodování se zahraničím musí více myslet na kurzy a plánovat svou činnost, aby se vyplatila. Po změně by nečelili takovému riziku a mohli by s klidným srdcem obchodovat tam, kde je potřeba. Jaká by nás mohla čekat rizika? Již nebudeme rozhodovat Se změnou přijde také nová nadřazená instituce, a to Evropská centrální banka. Měnová situace se nebude přizpůsobovat jen nám, jako jediné zemi, ale ECB bude rozhodovat v zájmu všech. Pomoc potřebným Existuje také tzv. Evropský stabilizační mechanismus, který se stará o země s vážnými ekonomickými problémy. I jeho součástí bychom se měli stát, a s tím je spojeno mnoho nákladů, které by nás mohli významně ohrozit. Homogenní Evropa Výsledkem celého snažení by také mohla být až nepříjemně sjednocená Evropa, která působí jako jeden stát. Ekonomika by mohla příznivě růst, ale za cenu ztráty všech národnostních znaků. 

 • 0 Jak si přivydělat po internetu?

  0.00 z 0 Hlasů

  Také často přemýšlíte o tom, že by se vám hodil přivýdělek, ovšem nechce se vám nebo nemáte dost času docházet na žádnou brigádu pravidelně? I pro vás existuje hned několik způsobů, jakými si lze přivydělat, aniž byste měli pevně danou pracovní dobu na pevně daném místě. K jejich vykonávání nepotřebujete ani žádné složité papírování nebo osobní schůzku se zaměstnavatelem. Jednoduše jste páni svého času a zároveň můžete vydělávat. Copywriting Pokud máte alespoň základní znalosti českého, případně cizího jazyka, mohl by být copywriting tím pravým přesně pro vás. Existuje mnoho možností, jak začít psát a prodávat své texty, jedním z těch nejspolehlivějších je registrace na specializovaném portálu zde. Případně můžete hledat inzeráty a psát články na zakázku, mějte ovšem na paměti, že na webu se obchoduje s články, které jsou opět pouze pro web, jde tedy hlavně o čtivá témata pro webové magazíny (finance, bydlení, rady a tipy, ...). Nečekejte, že vám někdo zaplatí za vaše básně nebo školní slohové práce. Fotobanky Pokud není psaní zrovna vaše silná stránka a raději se zabýváte fotografováním nebo tvorbou grafiky, můžete zkusit prodávat své výtvory na fotobankách. Není to samozřejmě na první pohled tak výnosné jako prodeje na vlastní pěst, ovšem máte mnohonásobně větší šanci, že vůbec něco prodáte. Jednoduše své fotografie nebo grafiky pravidelně nahrávejte na různé fotobanky (např. Fotolia, Shutterstock, …) a sledujte, jak si lidé odkupují práva na jejich užití. Nebojte, autory fotky stále zůstáváte vy a pokud se nerozhodnete je prodávat jako exkluzivní, můžete s nimi dál nakládat, jak chcete. Existuje samozřejmě mnohem více způsobů, jak vydělávat po internetu, ovšem tyto dva jsou skutečně ověřené a při troše snahy vám mohou zajistit pravidelný přivýdělek bez nutnosti docházet do práce.

Copyright © 2013 - 2019 All-bazar.cz s.r.o.