Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Zpět

0 Jak si vypočítat čistou mzdu?

Your vote is:
5.00 z 1 Hlasů

Každý měsíc vám chodí na účet jiná částka a vy si chcete ověřit, zda je správná? Naučte se vypočítat si svou měsíční čistou mzdu tak, aby vás již nikdo nemohl ošidit. Je několik způsobů, jak na to. Můžete zvolit buď manuální cestu či předpřipravené kalkulačky, které jsou volně dostupné na internetu. Nejdříve je však důležité upřesnit několik pojmů.

Mzda

Mzda je odměna za práci v pracovním poměru, která je zaměstnanci vyplácena ve výplatním termínu. Často není pouze jednosložková, ale skládá se z několika částí, jako například: základní mzda, náhrady mzdy a výkonnostní složky mzdy. Mzda bývá rozdělena na pevnou (fixní) složku, která je vyplácena každý měsíc stejně a na pohyblivou (variabilní) složku, která závisí na odvedeném výkonu či druhu pracovní činnosti. Výše variabilní složky mzdy se často odvíjí od plnění určitých měsíčních cílů, ale může obsahovat též odměny, prémie či příplatky. Mezi příplatky patří například odměna za práci přes čas či o svátcích a víkendech.

Superhrubá mzda

Tato mzda dosahuje vyššího čísla než hrubá mzda, jelikož k té je připočítaná ještě částka, kterou za vás odvede zaměstnavatel za pojistné. Jedná se tedy o sumu, kterou musí mít na vaši pozici zaměstnavatel připravenou. Jinými slovy je to částka, kterou zaměstnavatele měsíčně stojíte a ze které se později vypočítává daň.

Čistá mzda

Čistá mzda je částka, kterou reálně od svého zaměstnavatele dostanete, pokud z ní neodvádíte další srážky jako je spoření či výživné. Zjednodušeně se jedná o částku, která zbude z hrubé mzdy po odečtení zdravotního pojištění, sociálního pojištění a zálohy na dani z příjmů ze závislé činnosti.

Postup manuálního výpočtu čisté mzdy

Nejdříve je nutné si vypočítat zdanitelnou neboli superhrubou mzdu, kterou lze odvodit od hrubé mzdy. Z té musíme vypočítat zdravotní (9 %) a sociální (24,8 %) pojištění, které za nás splatí platí zaměstnavatel. V celku je tedy superhrubá mzda 133,8 % hrubé mzdy. Z této zdanitelné mzdy vypočítáme 15 %, což je daň z příjmu, kterou následně zaokrouhlíme na celé koruny. Částka, kterou dostaneme, je měsíční zálohou na daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, avšak ještě před odečtením daňových slev. Ty se u každého zaměstnance liší a je jich několik druhů, odvíjí se od podepsaného Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků a osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ).  Slev na dani je mnoho druhů a patří mezi ně sleva na poplatníka, sleva na studenta či sleva na dítě. Většina slev se uplatňuje měsíčně.

Po uplatnění daňových slev získáme zálohu na daň, kterou měsíčně odvádí finančnímu úřadu za pracovníka zaměstnavatel. Dále je nutné si vypočítat výši sociálního (6,5 % ze mzdy) a zdravotního pojištění (4,5 % ze mzdy), které platí zaměstnanec ze svého.  Toto námi placené sociální a zdravotní pojištění sečteme se zálohou na daň po odečtení slev a tu to sečtenou částku odečteme od hrubé mzdy. Tím získáme čistou mzdu.

Mzdové kalkulačky

Jednodušší volbou však je využití automatických kalkulaček, které jsou volně dostupné na internetu. Jejich nevýhoda může být však v tom, že v nich často nelze započítat speciální složky mzdy, speciální srážky ze mzdy (viz výživné či náhrada za nemoc) a podobně. Jako orientační bod vám však pomůžou. Jejich velkou výhodou je intuitivní a jednoduchý postup, který zvládne opravdu každý.  

Copyright © 2013 - 2023 All-bazar.cz s.r.o.