Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Zpět

0 Navštivte poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře!

Your vote is:
0.00 z 0 Hlasů

Česká republika je krásná země, která skrývá mnoho skvostů. Jedním z nich je bezpochyby i jedinečný kostel sv. Jana Nepomuckého nedaleko Žďáru nad Sázavou. Znáte jej? Pokud ne, určitě jeho návštěvu zvažte, opravdu je totiž o co stát!

Zelenohorský kostel patří mezi nejvýznamnější barokní stavby ve střední Evropě.

Důkazem tohoto tvrzení je i fakt, že celý areál byl již v roce 1994 zapsán na seznam světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO. Stavba je navíc významná i v rámci tvorby architekta Jana Blažeje Santini - Aichla. Dnes je považována za jeho vrcholné dílo. Ptáte se, kdo to vlastně Santini - Aichl byl?

Jde o významného architekta, jehož jméno se nesmazatelně zapsalo do dějin umění. Byl již třetím pokračovatelem generace Italů, kteří se usadili v Čechách. Pokřtěn byl 4. února 1677, coby syn kamenického mistra Santiny Aichela. V jeho stopách se v pozdějších letech vydal, když se taktéž rozhodl vyučit kameníkem.

Již ve svých třiadvaceti letech se Santini stal projektantem a velmi záhy se mu začalo dařit i po finanční stránce. Coby architekt dohlížející na realizaci vlastních návrhů se zajímal nejen o umělecké, ideové a formální záležitosti, ale věnoval se i konstrukčním a technickým problémům. Byl navíc velmi plodným autorem. Během svého profesního života se podepsal pod bezmála 90 staveb! Zemřel 7. prosince 1723 v Praze.

Kult Jana z Nepomuku

Ale nyní už zpět k poutnímu kostelu sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou. Ten vznikl díky rozhodnutí tehdejšího opata Václava Vejmluvy. Ten velmi ctil památku generálního vikáře Jana Nepomocného. Vliv na jeho smýšlení měla patrně i tradice tamních mnichů, kteří do kláštera ve Žďáru nad Sázavou přesídlili v roce 1252 právě z Nepomuka.

K rozhodnutí o výstavbě kostela vedl opata zážitek z dubna roku 1719. Tehdy byla otevřena hrobka Jana Nepomuckého a v jeho lebce byl nalezen kus tkáně, tehdy mylně považovaný za jazyk (až o několik století později se ukázalo, že šlo o mozkovou tkáň). Václav Vejmluva patřil mezi horlivé zastánce tohoto mučedníka, tato informace jej proto nenechala chladným. Nalezení nezetleného jazyka považoval za zázrak, který jej vedl k tomu, aby ihned započal stavbu kostela zasvěceného právě tomuto mučedníkovi. První práce na stavbě tak započaly již v srpnu téhož roku.

Opat patřil mezi horlivé zastánce blahořečení Jana Nepomuckého, ke kterému nakonec došlo až v průběhu stavby kostela, konkrétně v roce 1721. Téhož roku také Jan Vejmluva získal velmi cennou relikvii z Janova těla – lingulu, tedy kůstku, ke které byl přirostlý jeho jazyk. To učinilo z kostela významné poutní místo, tzv. relikviářskou kapli. Ta ještě nabyla na svém významu v roce 1729, kdy konečně došlo ke svatořečení mučedníka.

Místo plné hvězd a skryté symboliky

Kostel se nachází na úpatí kopce Zelená hora nedaleko města Žďár nad Sázavou. Jde o dominantu okolí, která je snadno viditelná nejen ze samotného města. Kostel bývá často označován jako pěticípá hvězda, protože z ptačího pohledu ji svým rozvržením bezesporu připomíná. Jde o připomínku pětice hvězd, které patří mezi atributy sv. Jana Nepomuckého.

Jedná se o stavbu v barokně gotickém pojetí. Gotické prvky, které jsou v tomto případě originálně použity, odkazují mimo jiné k období, ve kterém sv. Jan Nepomucký žil, a k místu jeho posledního odpočinku, kterým je katedrála sv. Víta v Praze.

Kostel, mající centrální hvězdicový půdorys, je tvořen válcovitou lodí, ke které je připojeno pět oválných a pět trojúhelníkových kaplí pro oltáře. Pět je také vstupních bran. Celý prostor je zaklenutý kupolí, ve které jsou umístěné lunety, a vévodí mu hlavní oltář, právě se sochou sv. Jana Nepomuckého. Za ním je sakristie, jež svým tvarem připomíná rovnostranný trojúhelník. Prostor kostela lemují dva ochozy. V prvním nadzemním patře bychom mohly nalézt tribunu, která svým rozložením kopíruje kaple umístěné v přízemí. V druhém patře je galerie.

Vnitřní výzdoba kostela je velmi bohatá, s často se opakujícím motivem hvězd. Největší z nich je pravděpodobně bílá hvězda umístěná uprostřed klenby. Prostupuje jí další hvězda, tentokrát zlatá a deseticípá. V jejich samotném středu je pak umístěno plastické ztvárnění jazyka sv. Jana Nepomuckého.

Magickou sílu místa ještě dokresluje ambit s kaplemi, které kostel obklopují kolem dokola. Kaple měl původně sloužil poutníkům, kteří se přicházeli poklonit památce sv. Jana Nepomuckého. Těch už nyní nepřichází tolik, kostelu je ale i tak věnována nemalá pozornost, hlavně ze strany turistů.

Co na tuto výzvu říkáte vy? Navštívíte toto magické místo?

Copyright © 2013 - 2023 All-bazar.cz s.r.o.