Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Zpět

0 Vánoce - proč je slavíme?

Your vote is:
5.00 z 1 Hlasů

Svátky spojené s Ježíšem Kristem, které neopomíjí skoro žádný Čech. Co jsou to Vánoce a proč nás tato tradice doprovází i v dnešní době? Mnoho lidí ztrácí povědomí o tom, jak se k nám tato sláva dostala a právě toho využívají obchodní řetězce, aby zmanipulovali své zákazníky. Pojďme se seznámit s novým nebo osvěžit pár faktů, které se s těmito svátky pojí. 

Proč slavíme Vánoce?

Kdysi dávno když Řím zvětšoval své hranice a stával se pánem tehdejšího světa, na území dnešní Palestiny žili Židé, stejně jako dodnes. Ti měli svého boha a věřili, že přijde mesiáš neboli mocná osoba pověřená bohem a uvede je v nový svět. Za těch časů narodil se Ježíš Nazaretský neboli Ježíš Kristus a po čase začal kázat slovo boží. Ovšem tvrdil, že to on byl poslán od boha a činil zázraky jeho jménem. Židé v jeho chování viděli rouhání, nevěřili mu a nechali ho ukřižovat, jak bylo v té krajině zvykem nakládat s všelijakými odsouzenci. Ovšem Ježíš za svého života tuto událost předpovídal a tvrdil, že musí umřít na kříži a poté znovu vstát z mrtvých, aby lidé uvěřili síle boží. Kristus sejmut z kříže byl uložen do hrobu, avšak třetí den nebylo po jeho těle ani památky. Poté se zjevil živ svým učedníkům a pověřil je kázáním slova božího. Nakonec vystoupil na nebe. 

Jeho víra se šířila po jeho smrti i přes zákazy tehdejších vládců stále dál směrem do Evropy. Byla založena církev v čele s papežem a křesťanství si získalo v našich krajinách dominantní roli. V průběhu času bylo buď přijímáno dobrovolně nebo násilím. Do naší země se tato víra dostala skrze Cyrila a Metoděje a silně zde zakotvila. Ačkoli již nemá tolik vyznavačů, zanechala svůj odkaz v podobě svátků. Jedním z nich jsou Vánoce, kterými si připomínáme narození Ježíše Krista

Betlém

Na náměstích bývají zobrazované jesle s děťátkem, různé postavy a zvířata. Jak souvisí s narozením Ježíše?

Do dnešních časů se nám jako zdroje Ježíšova života dochovaly spisy zvané evangelia. Jsou celkem čtyři - Matoušovo, Markovo, Lukášovo a Janovo. Jejich vyprávění se mírně liší a naše tradice čerpá z každého trochu. K těmto informacím přibyly také další z apokryfních spisů neboli z textů, které nejsou církví uznány za platné, ale lidé je znají a čerpají z nich také. 

Vyčíst z nich můžeme, že se Kristus narodil v městě Betlémě za svitu hvězdy. Porodila ho matka Marie, a ta i přes to zůstala neposkvrněnou pannou, protože porodila syna božího. Josef byl muž Marie, avšak nebyl biologickým otcem Ježíše. Marie porodila v jeslích nebo také v jeskyni (záleží na zdroji, ze kterého čerpáme). 

Zvířata se zde objevují různá. Osel, který byl v té době něco jako dopravní prostředek, vůl, ovce a další. 

V okolí se vznáší anděl, který zprávu o Ježíšově narození zvěstoval pastýřům. Bývá také uváděno, že šlo o mágy z orientu, kteří se zabývali astronomií, a proto je přivedla hvězda. Tito tři muži získali postupem času symbol krále a uvádějí se jako tři králové, ačkoli v bibli není řečeno kolik jich bylo. Jako naznačení orientální země mají různé dary (kadidlo, zlato, myrha). Jeden z nich jménem Balthazar je černé pleti. Spekuluje se o tom zda je to kvůli naznačení různých krajin a nebo je zde také možnost, že lidé překreslovali krále z obrazu, který ohořel a mylně se domnívali, že má být Balthazar černý. 

Narození Ježíše Krista

V tyto dny oslavujeme narození Ježíše Krista. Od této události také určujeme začátek našeho letopočtu. Jde o významný zásah do historie, který nás doprovází až do teď. Stromek, dárky, kapr, bramborový salát jsou jen přídavky k této tradici, které se nabalili postupem času. Dále také různé pověry a příběhy. Hlavní je v tento den oslavovat narození božího syna, který nás přišel vykoupit z dědičného hříchu a ukázat nám pravou cestu. Vánoce by měli být dnem zamyšlení a rozjímání, plné lásky a štědrosti, kterou si můžeme navzájem projevovat. 

 

Copyright © 2013 - 2023 All-bazar.cz s.r.o.