Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Zpět

0 VYROBTE SI DÍKY PLATFORMĚ EDUNIO VLASTNÍ E-KURZY

Your vote is:
0.00 z 0 Hlasů

Vzdělávání zaměstnanců by dnes ve firmách mělo být samozřejmostí. Zaměstnanci jej mnohdy vyžadují jako benefit ke mzdě. Současně mají z tohoto vzdělávání výhody i zaměstnavatelé. Připravte si vlastní e-kurzy a ke vzdělávání zaměstnanců využijte sofistikovanou LMS platformu EDUNIO od firmy PREVENT.

Posílat zaměstnance na různé externí kurzy je drahé a mnohdy i organizačně náročné. Školit a vzdělávat jde přitom i online. Začít můžeme klidně od povinných školení v oblasti BOZP a PO, které vyžaduje zákon. I ty už jsou vlastně vzdělávacími aktivitami. Pak jsou tady další školení, na kterých máme zájem jako zaměstnavatelé. Souviset mohou s firemní kulturou, se seznamováním zaměstnanců s různými firemního postupy, pravidly, zařízeními apod. Nakonec existuje celá řada dalších vzdělávacích aktivit pro zaměstnance, které bývají dokonce již vnímané jako benefit pro ně samotné. Pro správu všech zmíněných lze využít LMS, tedy Learning management systém firmy PREVENT.

Firemní vzdělávání od renomované společnosti PREVENT

Firma PREVENT funguje jako koordinátor BOZP a PO, organizuje komplexní pracovnělékařské služby a současně zajišťuje firemní vzdělávání zaměstnanců. Pro zákonná školení zaměstnanců slouží platforma INSTRUCTOR. V rámci ní lze využít jak hotová školení, tak legislativně povinná (např. profesní školení řidičů, BOZP a PO) i dodatečná školení (např. školení BOZP při home office, GDPR apod.), tak školení vytvořená uživatelem platformy. Druhá LMS platforma, EDUNIO, je určena pro firemní vzdělávání. Jde o LMS umožňující komplexní správu vzdělávacích aktivit zaměstnanců s nastavitelnými uživatelskými právy i s možností vkládání vlastních vzdělávacích kurzů. Platforma je připravena pro e-learning, tedy vzdělávání formou e-kurzů, ale rovněž pro blended learning, tedy kombinovanou formu standardní výuky (prezentační, prezenční, face-to-face) s online vzděláváním.

Vyrobte si vlastní e-kurzy

Platforma EDUNIO nabízí zaměstnavatelům všechny výhody LMS. Vyrobit si vlastní firemní kurzy jde hned několika způsoby. Používají se k tomu běžné SW.

Modul PPT Learning EDUNIO umožňuje velice snadnou výrobu online kurzu v programu PowerPoint. Možné je využít i Keynotes (Apple) a Google Slides. Z klasické prezentace vyrobíte kurz doslova jedním kliknutím. Vše je přitom připraveno tak, aby musel zaměstnanec projít všechny stránky prezentace. Platforma zaznamenává průběh studia (opakované přihlášení, čas studia apod.), je možné využít závěrečný test k prověření znalostí získaných studiem i vystavit certifikát o absolvování kurzu.

Pracujete s Canvou? I v ní jde připravit skvělé prezentace, a tedy i e-learningové kurzy. Ty pak jenom uložíte ve formátu Microsoft PowerPoint.

Chcete vyrobit videokurzy? Vystačíte si se svým mobilním telefonem. Tímto způsobem dokážete zaznamenávat živé přednášky i třeba zaměstnance seznamovat s pracovištěm. Skvělým nástrojem pro zpracování videí je Vimeo Creator.

Obecně platí, že platforma EDUNIO umožňuje nahrávat jakékoliv školení a kurzy s komunikačním standardem SCORM. K vytváření kurzů tak lze využívat veškeré nástroje pracující s tímto standardem, např. Storyline.

Nakonec nelze opomenout i možnost vytvářet kurzy přímo v editoru EDUNIO. Pro uživatelskou roli Lektor v LMS EDUNIO zde existuje intuitivní Course Builder.

TIP: Ušetřete na drahých kurzech, které vám vůbec nevyhovují. Využijte EDUNIO jako skvělou platformu pro firemní vzdělávání a připravte si vlastní kurzy běžně dostupnými prostředky.

Copyright © 2013 - 2023 All-bazar.cz s.r.o.