Cookie Consent by Free Privacy Policy website
  • 0 Pitné vody ubývá, kam mizí a co s tím?

    4.67 z 3 Hlasů

    Všechny živé bytosti ji potřebují každý den. Tvoří až 75% hmotnosti lidského těla. Bereme ji jako samozřejmost, ale přitom jí čím dál víc ubývá. O čem je řeč? O vodě. Plýtvání Bazén v každé třetí rodině, dlouhé sprchování, zavlažování trávníků, praní v poloprázdné pračce a další rozmary mají za následek postupné ubývání podzemních vod, které dříve nebo později dojdou, pokud nezajistíme jejich přísun. Kam teče dešťová voda? Zastavěné plochy Každý den přibývají zastavěné plochy, kvůli kterým se dešťová voda nemůže přirozeně vsakovat do půdy a zvyšovat tak hladinu podzemních vod. Místo toho stéká do kanálů, kterými je odváděna do koryt řek, odkud bez užitku odtéká do moře. Pole Podobný osud má překvapivě i déšť, jenž dopadá na pole, po kterých jezdí těžké stroje jako jsou např. traktory a kombajny. Ty mají za následek udusávání půdy. Voda se tak vsákne jen několik málo centimentrů pod povrch. Hlouběji už se nedostane, protože narazí na zhutněnou zeminu. Většina vody se tak valí z polí pryč a bere s sebou i úrodnou půdu. Lesy Do třetice zmiňme lesy. I tam se bohužel dostaly těžké stroje, které zhutnily cesty, jež se za deště stávají blátivými potoky. Ty vznikly například po těžařích dřeva, kteří nemají v popisu práce zamést stopy a napravit tak škodu, kterou nevědomky způsobili. Co s tím? Štefan Vaľo se touto problematikou zabývá již několik let, poukazuje na různá úskalí a navrhuje několik nápravných opatření: Nepotřebné cesty v lesích rozrýt do hloubky. Místo vybetonování koryt potoků a řek v nich vytvořit kaskády, aby se tok vody zpomalil. Pole orat do hloubky a za kola těžkých strojů připojit jednoduché mechanizmy, které budou kypřit půdu. Veškeré nastolené problémy Štefan Vaľo rozebírá v dokumentu Odvodňovanie pevnín = klimatická změna, kde i předvádí názorné pokusy, kterými veškerou teorii dokazuje. Pokud si říkáte, že pole ani lesy nevlastníte, a tak s tím nic neuděláte, mýlíte se. Můžete se pokusit vodu zadržet alespoň v okolí svého domu následujícími kroky: Místo vybetonování velké plochy použijte např. drenážní dlaždice pouze tam, kde jsou nezbytně nutné. Vysaďte si okolo domu stromy, které vodu přirozeně zadržují. Odchytávejte vodu ze střechy do nádrže, můžete ji použít na zalévání zahrady. Jak hospodaříte s vodou Vy?

Copyright © 2013 - 2024 All-bazar.cz